Lista szkół - Gmina Ostrzeszów


Wybierz miasto:
szkoły Myje
szkoły Niedźwiedź
szkoły Olszyna
szkoły Ostrzeszów
szkoły Rogaszyce
szkoły Rojów
szkoły Siedlików
szkoły Szklarka Przygodzicka

Elitarna Szkoła Służb Ochrony I Biznesu ``COBRA``
Krańcowa 7
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320775
Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie
Łąkowa 1
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320661
Gimnazjum nr 2
Piastowska 3
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320663
Gimnazjum Specjalne
Gen.Sikorskiego 19
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320716
Gimnazjum w Siedlikowie
58E
63-500 Siedlików
telefon: 0627320664
III Liceum Profilowane
Zamkowa 12
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320725
ILiceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Zamkowa 21
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320710
Książnica Pedagogiczna im.A.Parczewskiego w Kaliszu-Filia w Ostrzeszowie
Sikorskiego 19
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627303009
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ostrzeszowie
Piastowska 3
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320663
Liceum po gimnazjum
Generała Sikorskiego 9
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320780
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrzeszowie
Zamkowa 37A
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627301538
Policealna rachunkowość wieczorowa
Gen. Sikorskiego 9
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320780
Policealna Szkoła Służb B.H.P.
Krańcowa 7
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320775
Policealna Szkoła Służb Logistycznych
Krańcowa 7
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320775
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Gen. Sikorskiego 19
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320367
Przedszkole nr 5
Łąkowa 5
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320644
Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka
Grunwaldzka 13b
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320645
Przedszkole nr1 z grupa żłobkową
Norweska 1
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320642
Przedszkole w Rogaszycach
Rogaszyce 22
63-500 Rogaszyce
telefon: 0627320646
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK
LEŚNA 5
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627304723
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Gen.Sikorskiego 19
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320716
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
łąkowa 1
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320647
Szkoła Podstawowa nr 2
Piastowska 3
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320649
Szkoła Podstawowa nr 3
Zamkowa 29
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320651
Szkoła Podstawowa Specjalna
Gen.Sikorskiego 19
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320716
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
. 18
63-500 Niedźwiedź
telefon: 0627320652
Szkoła Podstawowa w Olszynie
. 28
63-500 Olszyna
telefon: 0627320660
Szkoła Podstawowa w Potaśni
4
63-500 Myje
telefon: 0627320657
Szkoła Podstawowa w Rogaszycach
. 106
63-500 Rogaszyce
telefon: 0627320654
Szkoła Podstawowa w Rojowie
Meszyny 1
63-500 Rojów
telefon: 0627320656
Szkoła Podstawowa w Siedlikowie
58D
63-500 Siedlików
telefon: 0627307585
Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej
. 53a
63-500 Szklarka Przygodzicka
telefon: 0627320659
Szkoła Policealna - 2 letnia
Zamkowa 12
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320725
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Gen.Sikorskiego 19
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320716
Technikum dla doroslych
Gemerała Sikorskiego 9
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320780
Technikum dla Dorosłych (3 letnie)
Zamkowa 12
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320725
Technikum dla dorosłych (4 letnie)
Zamkowa 12
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320725
Technikum Nr 3
Zamkowa 12
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320725
Technikum po gimnazjum
Generała Sikorskiego 9
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320780
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ostrzeszowie
Piastowska 3
63-500 Ostrzeszów
telefon: 0627320663

1 2